Οικογενειακή Θεραπεία

Η Οικογενειακή Θεραπεία βασίζεται στην άποψη ότι το όλο (ολόκληρη η οικογένεια) και τα μέρη (το κάθε μέλος ξεχωριστά) μπορούν να εξηγηθούν σωστά μόνο με την ερμηνεία των σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα στα μέρη. Πρόκειται για τη βελτίωση της λειτουργίας της οικογένειας ως ομάδας αλλά και τη βελτίωση της λειτουργικότητας του κάθε μέλους ξεχωριστά.

Σύμφωνα με την οικογενειακή συστημική θεραπεία, η οικογένεια αποτελεί ένα σύστημα που προσπαθεί να διατηρήσει ομοιόσταση, ανεξάρτητα από το βαθμό στον οποίο μπορεί να είναι δυσπροσαρμοστικό ένα σύστημα. Κάποιες φορές υπάρχουν προβλήματα τα οποία προέρχονται από περισσότερους από έναν παράγοντες , οι οποίοι βιώνονται και ερμηνεύονται διαφορετικά αλλά και μοναδικά από το κάθε μέλος της οικογενείας. Για να επέλθει λοιπόν η αλλαγή σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται η «ταυτόχρονη» θεραπεία ολόκληρης της οικογένειας.

Στόχος του οικογενειακού θεραπευτή είναι να βοηθήσει την εκάστοτε οικογένεια να κατανοήσει ότι τα συμπτώματα του αναγνωρισμένου «ασθενή» εξυπηρετούν στην πραγματικότητα τον κρίσιμο ρόλο της διατήρησης της οικογενειακής ομοιόστασης.

Σκοπός είναι η απελευθέρωση του ατόμου και η περαιτέρω εξέλιξη και ωρίμανση τόσο του ίδιου, όσο και των υπόλοιπων μελών της οικογένειας.

Οι θεραπευτικές συνεδρίες συνήθως είναι εβδομαδιαίες και διαρκούν 60 λεπτά.

Οι ενδείξεις για οικογενειακή θεραπεία καλύπτουν:

  • Σχιζοφρένεια
  • Μείζον συναισθηματικές διαταραχές
  • Ψυχοσωματικές διαταραχές
  • Σωματόμορφες διαταραχές
  • Συζυγικά προβλήματα
  • Προβλήματα γονιών – παιδιών

Therapia Mind