Τεστ Κλινικής Αξιολόγησης – Rorschach

Tο τεστ κηλίδων μελάνης Rorschach είναι μία μέθοδος ψυχολογικής διάγνωσης που σχετίζεται με την εικόνα. Θεωρείται το δεύτερο ευρέως χρησιμοποιούμενο τεστ για τη διάγνωση ψυχωτικής ή μη οργάνωσης αλλά και διαταραχών της προσωπικότητας. Παράλληλα έχει αποδειχθεί χρήσιμη επιστημονική διαδικασία όταν η κατανόηση του ατόμου είναι σημαντική προϋπόθεση για τον καθορισμό επιλογής μεθόδων θεραπευτικών στρατηγικών.

Πρόκειται για ένα από τα παλιότερα προβλητικά τεστ, το οποίο εκδόθηκε το 1921 από τον Ελβετό ψυχίατρο Herman Rorschach. Μια καθορισμένη ομάδα συμμετρικών μελανοκηλίδων χρησιμεύει ως ερέθισμα. Οι κηλίδες αναπαριστώνται σε κάρτες 17,5x25cm και αριθμούνται από το Ι έως το Χ. Πέντε από τις κηλίδες είναι ασπρόμαυρες, δύο περιέχουν κόκκινο χρώμα και οι υπόλοιπες τρεις είναι έγχρωμες.

Οι κάρτες παρουσιάζονται στο υποκείμενο με καθορισμένη σειρά. Το υποκείμενο πρέπει να περιγράψει τι βλέπει. Δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση. Βασική υπόθεση του τεστ είναι, σύμφωνα με την ψυχοδυναμική ψυχολογία, ότι το άμορφο υλικό των καρτών εξωθεί το άτομο σε μια παλινδρόμηση, σε μια κινητοποίηση αρχαϊκών μηχανισμών άμυνας, όπως η προβολή.

Το τεστ Rorschach παράγει στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν στη διαφορική διάγνωση, καθώς η ασάφεια των ερεθισμάτων μας επιτρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε ασυνείδητους τρόπους σκέψης και συνειρμούς, πράγμα που δε μας επιτρέπουν άλλα εργαλεία εκτίμησης της προσωπικότητας, όπως π.χ. τα ερωτηματολόγια

Διαγνωστικές δυνατότητες του RORSCHACH
Το τεστ Rorschach δεν προσφέρει έναν ακριβή δείκτη νοημοσύνης, δίνει όμως πληροφορίες που ολοκληρώνουν και διορθώνουν εκείνες ενός κλασικού τεστ νοημοσύνης. Επιπλέον, επιτρέπει μια εξέταση της νοημοσύνης σχεδόν ανεξάρτητη από τη μόρφωση και τη μνήμη, ενώ στις περιπτώσεις νοητικής καταστολής συναισθηματικής φύσης ή στις περιπτώσεις έκπτωσης, θα φωτίσει τη διαφορά ανάμεσα στην τωρινή υπόθεση και τις πρωταρχικές ικανότητες. Έτσι, μια ποιοτική αξιολόγηση της νοημοσύνης δείχνει αν η νοημοσύνη είναι θεωρητική, πρακτική ή καλλιτεχνική.

Επίσης, δίνει διαγνωστικές πληροφορίες για το συναίσθημα του εξεταζομένου, αν είναι ισορροπημένο και καλά προσαρμοσμένο ή αν η επιθυμία συναισθηματικής προσαρμογής στηρίζεται σε έναν ανεπαρκή νοητικό έλεγχο. Ακόμη, αν το συναίσθημα είναι ασταθές και εγωκεντρικό ή εντελώς παρορμητικό και εκρηκτικό ή κατασταλμένο ή αν οδηγεί σε φυγή από την πραγματικότητα ή στην ενεργό δράση.  Τέλος, δίνει πληροφορίες για την κοινωνική προσαρμογή, τις νευρώσεις, για το άγχος, την επιθετικότητα, τις διαταραχές προσωπικότητας, την κατάθλιψη, τη μανία και την υπομανία, τη σχιζοφρένεια, την παράνοια και τις παρανοϊκές ψυχώσεις και τα οργανικά ψυχοσύνδρομα.

Therapia Mind