Τεστ Προσωπικότητας 16PF®

Το ερωτηματολόγιο 16PF® (16 παραγόντων) είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο που αποκαλύπτει δυνατότητες, επιβεβαιώνει την καταλληλότητα των υποψηφίων και αναγνωρίζει τις αναπτυξιακές τους ανάγκες. Σε αντίθεση με πολλά τεστ προσωπικότητας που έχουν σχεδιαστεί για εργασιακή χρήση, το 16PF® μας παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη εικόνα της προσωπικότητας του ατόμου.

 

 

 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του 16PF®:

  • Βοηθά στη μείωση του ρίσκου κατά τη διαδικασία πρόσληψης, αναπτύσσοντας τους εργαζόμενους που η εταιρία επιθυμεί ή πραγματοποιώντας μεγάλες αναπτυξιακές επενδύσεις.
  • Αποκαλύπτει 16 χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Διαρθρώνεται γύρω από τους παγκοσμίως και ευρέως αποδεκτούς «Μεγάλους Πέντε» παράγοντες της προσωπικότητας.
  • Εμπνέει εμπιστοσύνη: πάνω από 2.700 δημοσιευμένα ερευνητικά άρθρα υποστηρίζουν την ισχύ του 16PF®.
  • Παρέχει αντικειμενική και εμπειρική μέτρηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας που είναι γνωστά για την ακριβή πρόβλεψη της συμπεριφοράς.
  • Διατίθεται σε πάνω από 20 γλώσσες. Η κάθε έκδοση έχει ερευνηθεί και επικυρωθεί, ώστε να είναι αποτελεσματική για τις πολυεθνικές εταιρείες.

Το 16PF®  έχει αποδειχτεί ότι είναι ιδιαίτερα βοηθητικό κατά τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού, όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εργοδότες ώστε να προβούν σε  τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την καταλληλότητα ενός υποψηφίου, καθώς επίσης και τον καλύτερο τρόπο διαχείρισης και ανάπτυξής τους μετά την ένταξή τους στην εταιρία. Η κατανόηση της προσωπικότητας βοηθά:

  • Στη βελτίωση της εργασιακής απόδοσης.
  • Στη βελτίωση της παραγωγικότητας.
  • Στη βελτίωση της επαγγελματικής ικανοποίησης.
  • Στην ανάπτυξη της συνοχής της ομάδας.

Η αξιολόγηση του 16PF®  δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα για κάθε άτομο μετρώντας τόσο τα επαγγελματικά όσο και τα προσωπικά στοιχεία. Οι ακριβείς προβλέψεις της συμπεριφοράς και των δυνατοτήτων των υποψηφίων, παρέχουν στις επιχειρήσεις  την ασφάλεια όσον αφορά την επιλογή του προσωπικού και την ατομική ανάπτυξη. Αυτή η μοναδική διορατικότητα του 16PF®, με περισσότερα από 60 χρόνια έρευνας και εφαρμογής έχει κερδίσει διεθνή αναγνώριση και κύρος.

Το 16PF® περιλαμβάνει 185 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Ο χρόνος συμπλήρωσής του είναι περίπου 40 λεπτά. Δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση στις ερωτήσεις.

Therapia Mind