Κλινική Υπνοθεραπεία
31 Μαΐου, 2017
Πώς επιλέγουμε το “άλλο μας μισό” – με την ψυχολόγο- υπνοθεραπεύτρια Κυριακή Λέντζιου | Μέρος 1ο
31 Μαΐου, 2017
Εμφάνιση όλων

Ύπνωση και Διακοπή Καπνίσματος: «Γίνομαι ΜΗ-ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ» και όχι «ΣΤΑΜΑΤΑΩ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Ύπνωση  και  Διακοπή  Καπνίσματος:  «Γίνομαι  ΜΗ-ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ»  και  όχι  «ΣΤΑΜΑΤΑΩ  ΤΟ  ΚΑΠΝΙΣΜΑ>>

Βασική  προϋπόθεση  για  να  διακόψει  κάποιος  το  κάπνισμα  αποτελεί  η  πραγματική  βαθιά  επιθυμία  του  να  το  κάνει  αυτό.  Σε  περιπτώσεις  που  κάποιος  ωθείται  να  διακόψει  το  κάπνισμα  επειδή  του  έχει  επιβληθεί  (π.χ.  γιατρός,  σύζυγος  κλπ.)  τότε  η  θεραπεία  αποτελεί  χάσιμο  χρόνου.

Υπάρχουν  δύο  τρόποι  για  τη  διακοπή  του  καπνίσματος.  Ο  ένας  είναι  βραχυπρόθεσμος  και  γίνεται  μέσω  θεραπείας  υποβολής  και  ο  άλλος  είναι  μακροπρόθεσμος  και  γίνεται  με  βαθιά  θεραπεία  του  υποσυνείδητου  νου  και  της    πλευράς  που  ικανοποιείται  από  το  κάπνισμα.  Είναι  σημαντικό  να  αντιληφθεί  και  στις  δυο  περιπτώσεις  το  άτομο  ότι  δεν  είναι  ευθύνη  του  θεραπευτή  να  τον  «κάνει»  να  σταματήσει  το  κάπνισμα,  αλλά  να  τον  «διδάξει-καθοδηγήσει»  ΠΩΣ  να  σταματήσει  την  καπνιστική  συμπεριφορά.

Αν  άτομο  δεν  είναι  έτοιμος  να  δεχτεί  την  ευθύνη  της  δικής  του  καπνιστικής  ή  μη  καπνιστικής  συμπεριφοράς  μετά  την  θεραπεία,  οι  πιθανότητες  επιτυχίας  είναι  πολύ  μικρές,  ανεξάρτητα  από  την  προσέγγιση  και  την  μέθοδο.

Υπάρχουν  άνθρωποι  οι  οποίοι  έρχονται  με  πραγματική  θέληση  να  κόψουν  το  κάπνισμα,  αλλά  δεν  τα  καταφέρνουν.  Ο  λόγος  που  συμβαίνει  αυτό  είναι  η  αρνητική  πρόθεση  που  κατά  λάθος  και  χωρίς  να  το  καταλαβαίνουν  τους  δημιουργείται  λόγω  των  καθημερινών  λανθασμένων  σκέψεων  που  έχουν  αναφορικά  με  το  κάπνισμα  και  τη  διακοπή  του,  όπως  για  παράδειγμα  σκέψεις  της  μορφής:  «είναι  πολύ  σκληρό,  να  δω  πόσο  μπορώ  να  το  αντέξω  κλπ».

Δεν  υπάρχουν  σωστοί  και  λάθος  λόγοι  για  να  κόψει  κάποιος  το  κάπνισμα!  Οι  λόγοι  του  καθενός  είναι  μόνο  οι  σωστοί!  Ούτε  ο  θεραπευτής  ούτε  κανένας  άλλος  δεν  μπορεί  να  αξιολογήσει  τους  λόγους!  Αυτό  που  μπορεί  να  φαίνεται  αμελητέο  ή  ασήμαντο  σε  ένα  άτομο  για  κάποιον  άλλον  μπορεί  να  είναι  πολύ  σημαντικό.

Η  προσέγγιση  της  υπνοθεραπείας  στη  διακοπή  του  καπνίσματος  διαφέρει  από  άλλες  μορφές  θεραπείας  σε  τεράστιο  βαθμό.  Το  άτομο  είναι  αυτό  που  αποφασίζει  για  την  επιτυχία  της  θεραπείας  καθώς  έχει  μέσα  του  τις  απαραίτητες  ψυχικές,  συναισθηματικές  και  σωματικές  ικανότητες  για  να  πετύχει  να  γίνει  μη  καπνιστής!

 

Κυριακή Λέντζιου

Κλινική Ψυχολόγος, MSc