Πώς δημιουργείται το άγχος και με ποιο τρόπο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε;